آزمون جامع ماتریکس 

 

0%

در کندل هایی که open بالاتر از close باشد نشان دهنده چیست ؟

گام اول برای ورود به بازار چیست؟

3_ در چارت زیر BOS کجا تشکیل میشود؟

آزمون

پاسخ:)ویدیو6 ماتریکس- دقیقه 8 تا 10(در قسمت A آخرین کف روند صعودی شکسته شده و CHOCH تشکیل شده است و ممکن است روند( رنج ، صعودی یا نزولی ) ادامه داشته باشد. در قیمت Bکف CHOCH شکسته می شود و در قسمت Dیک BOS تشکیل می شود.

کدام گزینه از ویژگی های یک بیس قوی می باشد؟

بیشترین حجم نقدینگی در کدام مناطق است؟

کدام گزینه زمان مناسب برای ورود به مارکت است؟

در چارت زیر به ترتیب چگونه باید عمل کنید؟

آزمون

کدام گزینه تعریف IPA نیست؟

ساختار …….. و ساختار ……… وقتی هم جهت شدند وارد بازار می شویم.

در چارت زیر ،هیدن بیس کجا رخ داده است؟

آموزش فارکس

در ورود تهاجمی چه زمانی از LIMIT استفاده می کنیم؟

آموزش فارکس

در کدام یک از بیس های زیر حتما باید با تاییدیه وارد مارکت شویم؟

آزمون جامع ماتریکس
تبریک می گویم!

آموزش فارکس

شما در آزمون جامعه دوره ماتریکس قبول شدید. هدیه شما یک کد تخفیف “100 هزار تومانی” روی محصول 20 ستاپ می باشد. امیدواریم شما تریدر برتر دوره ماتریکس چرتکه باشید…
متاسفانه شما رد شدید.
شما نتوانستید پاسخ درستی به سوالات دهید، پیشنهاد می کنیم مجددا دوره را تماشا کنید! پاسخ سوالات به ایمیلتان ارسال میگردد.