آموزش فارکس

به آزمون جامع ماتریکس چرتکه خوش آمدید!

در این آزمون شما باید به 12  سوال پاسخ دهید.

  مدت آزمون 10 دقیقه است.

شرط قبولی در آزمون پاسخ صحیح به 9 سوال می باشد.

سوالات این آزمون از محتوای  کل دوره ماتریکس طراحی شده است.