دوره VIP حضوری MATRIX plus چرتکه
اصفهان و تهران

کلاس های حضوری ماتریکس پلاس چرتکه 

مقالات تخصصی فارکس رو امتحان کن!

اعتبار بروکر آمارکتس

اعتبار بروکر آمارکتس

مقدمه در این مقاله سعی داریم اعتبار بروکر آمارکتس را به چالش بکشیم و در ارتباط با میزان امنیت کاربران ایرانی، پشتیبانی و همچنین سابقه

ادامه مطلب »

دانشجویان کلاس های حضوری فارکس درباره ما چه می گویند؟

سعید قربانی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

مسیح توکلی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

امیر محمد بهاءلو-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

فاطمه کارگران-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

محمدرضا سلامی زاده-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

مرجان پورجم-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

علیرضا ترکش اصفهانی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

زهرا گشتاسبی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس