آموزش فارکس

به آزمون اول ماتریکس چرتکه خوش آمدید!

در این آزمون شما باید به ده سوال پاسخ دهید.

  مدت آزمون ۷ دقیقه است.

شرط قبولی در آزمون پاسخ صحیح به ۸ سوال می باشد.

سوالات این آزمون از محتوای قسمت ۱ تا ۵ دوره ماتریکس طراحی شده است.