تبریک می گوییم! شما در آزمون چهارم موفق شدید.

آموزش فارکس
آموزش فارکس

تبریک می گوییم! شما در آزمون چهارم برنده شدید.

شما با شرکت در آزمون ماتریکس چرتکه،توانایی خود را در یادگیری این مبحث نشان دادید!

شما توانستید حداقل 8 سوال از 10 سوال آزمون ماتریکس چرتکه را پاسخ صحیح دهید، و از نظر ما به مباحث ویدیو های16 تا 20 تسلط مناسبی دارید.