آموزش فارکس

به آزمون چهارم ماتریکس چرتکه خوش آمدید!

در این آزمون شما باید به ده سوال پاسخ دهید.

  مدت آزمون ۷ دقیقه است.

شرط قبولی در آزمون پاسخ صحیح به ۸ سوال می باشد.

سوالات این آزمون از محتوای قسمت ۱۶ تا ۲۰ دوره ماتریکس طراحی شده است.