آموزش کار با مفید تریدر

محال است یک تکنیکالیست باشید و این فیلم برایتان ضروری نباشد!!!

 

 

اگر می خواهید یک تکنیکالیست مؤفق باشید، باید یکی از نرم افزار های کار با نمودارها را یاد بگیرید و بتوانید از طریق آن ها انواع تحلیل تکنیکال را برای نمودارها اعمال کنید.

در ویدیوی ۳۰ دقیقه ای زیر، نحوه کار با نرم افزار مفید تریدر را یاد می گیریم.

در پایین ویدیو، می توانید این نرم افزار را بر اساس دستگاه خود، دانلود فرمایید.