بایگانی برچسب: مفهمو و آموزش ICT

پرایس اکشن ICT و معامله گری در فارکس

آموزش ICT

سبک ICT چیست؟ قانون کلی سودآوری در معامله گری فارکس و بازارهای دیگر بسیار ساده است:”در کف بخرید و در سقف بفروشید”. قاعدتا همه ما این را میدانیم، اما برای رسیدن به مرحله نهایی که همان عمل کردن به این مفهوم است عموما موفق عمل نمیکنیم. همانطور که میدانیم شکل گیری مناطق عرضه و تقاضاادامه مطلب