۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی

آزمون های تخصصی ماتریکس

۵۸,۰۰۰ تومان
حراج!

دوره های آموزشی

امواج الیوت پیشرفته

۹۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!

دوره های آموزشی

دوره جامع فارکس

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی

فیلم همایش ماتریکس تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی

ماتریکس

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۸,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی

ورود ۷ ساعته به بورس

۲۹۹,۰۰۰ تومان
20 ستاپ معاملاتی سودساز بر اساس ماتریکس(اسمارت مانی)
اطلاعات بیشتر