بایگانی دسته‌ی: دسته‌بندی نشده

مدیریت ریسک در بورس یاد بگیریم!

مدیریت ریسک در بورس در بورس همه چیز را خودمان تعریف می کنیم. کی بخرم؟ کی بفروشم؟ در چه شرایطی نگه دارم؟ کی با ضرر بفروشم.. تا کجا خریدم را نگه دارم و.. اما میخواهیم در ارتباط با موضوع کلیدی و مهم که راز بقا و ماندگاری در بازارهای مالی را تعیین می کند برایتان […]