تحلیل سهام بورس

 

در صورت تمایل برای عضویت در خبرنامه پیامکی چرتکه عدد ۱ را به شماره ۵۰۰۰۱۰۴۰۵۰۶۰۲۰۰ پیامک کنید!

آخرین ویدیوی تحلیلی چرتکه در بالای صفحه و به ترتیب تاریخ، تا پایین صفحه، ویدیوهای قدیمی تر قرار گرفته اند و به منظور آموزش بیشتر می توانید آن ها را تماشا فرمایید.

تحلیل شاخص کل و ۱۰ سهم منتخب

۱۶ دی ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-بررسی بجهرم، لکما، مادیرا، حفاری، پترول، سیتا، های وب، نوری و …

 

مدت زمان ویدیو: ۴۳ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۱۴ دی ۹۹

تحلیل شاخص کل و وضعیت بازار بورس

۱۳ شهریور ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-مطرح کردن سناریوهای مختلف(خوش بینانه و بد بینانه) در شرایط ریزشی

 

مدت زمان ویدیو: ۷ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۱۳ شهریور ۹۹

تحلیل شاخص کل و وضعیت بازار بورس

۲ شهریور ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-مطرح کردن سناریوهای مختلف(خوش بینانه و بد بینانه) برای بورس در چند ماه آینده

 

مدت زمان ویدیو: ۲۲ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۲ شهریور ۹۹

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

۱۲ مرداد ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل

-بررسی سهام مستعد رشد برای تابستان ۹۹

سهام بررسی شده:

-شستا

-شپنا

-ذوب

-خگستر

-وغدیر

-فولاد

-فملی

مدت زمان ویدیو: ۳۱ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۱۲ مرداد ۹۹

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

۲۸ تیر ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل

-بررسی سهام مستعد رشد برای تابستان ۹۹

سهام بررسی شده:

#ستران

#سفارس

#غمینو

#غسالم

و …

مدت زمان ویدیو: ۲۷ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۲۸ تیر ۹۹

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

۱۴ تیر ۹۹

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل به همراه روان شناسی بازار

-شاخص گروه “قند و شکر”

سهام بررسی شده:

#وتجارت

#قرن

#زکوثر

#دماوند

#شکلر

#زکوثر

#ثنام

#غگل

#غسالم

#ولیز و …

مدت زمان ویدیو: ۴۸ دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: ۱۵ تیر ۹۹