در صورت تمایل برای عضویت در خبرنامه پیامکی چرتکه عدد 1 را به شماره ۵۰۰۰۱۰۴۰۵۰۶۰۲۰۰ پیامک کنید!

آخرین ویدیوی تحلیلی چرتکه در بالای صفحه و به ترتیب تاریخ، تا پایین صفحه، ویدیوهای قدیمی تر قرار گرفته اند و به منظور آموزش بیشتر می توانید آن ها را تماشا فرمایید.

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل شاخص کل و 10 سهم منتخب

16 دی 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-بررسی بجهرم، لکما، مادیرا، حفاری، پترول، سیتا، های وب، نوری و …

 

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 43 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 14 دی 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”45px”]

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل شاخص کل و وضعیت بازار بورس

13 شهریور 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-مطرح کردن سناریوهای مختلف(خوش بینانه و بد بینانه) در شرایط ریزشی

 

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 7 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 13 شهریور 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”45px”]

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل شاخص کل و وضعیت بازار بورس

2 شهریور 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل و وضعیت بازار بورس در آینده

-مطرح کردن سناریوهای مختلف(خوش بینانه و بد بینانه) برای بورس در چند ماه آینده

 

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 22 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 2 شهریور 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”45px”]

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

12 مرداد 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل

-بررسی سهام مستعد رشد برای تابستان 99

سهام بررسی شده:

-شستا

-شپنا

-ذوب

-خگستر

-وغدیر

-فولاد

-فملی

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 31 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 12 مرداد 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”45px”]

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

28 تیر 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل

-بررسی سهام مستعد رشد برای تابستان 99

سهام بررسی شده:

#ستران

#سفارس

#غمینو

#غسالم

و …

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 27 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 28 تیر 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”45px”]

[message_box bg_color=”rgb(56, 61, 51)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”10″ span__sm=”12″]

تحلیل سهام پرتکرار بورسی

14 تیر 99

مورد های بررسی شده در ویدیو:

-شاخص کل به همراه روان شناسی بازار

-شاخص گروه “قند و شکر”

سهام بررسی شده:

#وتجارت

#قرن

#زکوثر

#دماوند

#شکلر

#زکوثر

#ثنام

#غگل

#غسالم

#ولیز و …

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

مدت زمان ویدیو: 48 دقیقه

تاریخ ضبط ویدیو: 15 تیر 99

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col]

[/row]

[/message_box]